Termékek
Kezdőoldal
DR. IMMUN Masszázsolajok
Masszázs Tudástár
A masszázs eredete
A masszázs hatása
Mikor ne masszírozzon?
A masszázs szabályai
Felkészülés a masszázsra
Masszázs alapfogások
A masszázs menete
Aromaterápia
Anatómiai ismeretek
Reflexológia
Fej- és Arcmasszázs
Hátmasszázs
Haramasszázs (has)
Csonthártya masszázs
Nyirokmassázs
Prosztata masszázs
Önmasszázs
Szegment masszázs
Köpölyöző masszázs
Frissítő masszázs
Fogyasztó masszázs
Anticellulitisz masszázs
Gyógymasszázs
Sportmasszázs
Székmasszázs
Szexmasszázs
Kismama masszázs
Babamasszázs
Hangmasszázs
Ajurvédikus masszázs
Lávaköves masszázs
Lomi-lomi masszázs
Penczel masszázs
Svédmasszázs
Kínai masszázs
Finn masszázs
Japán masszázs
Shiatsu
Reiki
Thai masszázs
Tibeti masszázs
Yumeiho masszázs
Do-in masszázs
Masszázs és egészség
Advertisment:
Izmok

A fej és a nyak izmai


Minden izomnak van egy eredési és egy tapadási pontja. Ez utóbbi annak a területnek felel meg, amelllyel az izom összeköttetésben áll. Az izomk eredési helye fix pont, a tapadási hely pedig az a pont, amelyre az izom kifejti hatását. (M. = musculus /izom/; mm. = musculi / izmok)


M. buccinator (trombitás izom):
a száj oldalfalát a felső és az alsó fogsorhoz szorítva meggátolja, hogy táplálék maradjon a szájüreg fala és a fogsor között Szerepet játszik a fütyülés, az artikulálás, valamint a rágás során.

M. corrugator supercilii: a szemöldököket mozgatva egymáshoz közelíti azokat.

M. deltoideus (deltaizom): a kart vízszintes helyzetbe emeli.

M. depressor anguli oris: a szájzugot és az alsó ajkat lefelé és kifelé húzza.

M. depressor labii inferioris: összehúzódásával az alsó ajkat lefelé húzza és kifelé fordítja.

M. levator labii superioris alaeque nasi: a felső ajkat és az orrszárnyakat emeli.

M. levator scapulae (lapockaemelő izom): a gerincoszlop nyaki szakaszához, mint fix ponthoz képest mérlegszerű emelő hatást fejt ki a lapockára (vállvonogatás). A lapockához mint fix ponthoz képes a saját oldala felé hajlítja a nyaki gerincet.

M. masseter:
az állkapcsot felfelé húzza, a szájat zárja.

M. nasalis – pars alaris:
összehúzódásával ráncolja az orrhát, illetve az orrgyök bőrét.

M. nasalis – pars transversa:
tágítja az orrnyílásokat.

M. occipitorfontalis – venter frontalis (M. frontalis):
a homlok bőrét haránt ráncokba szedi, és emeli a szemöldök ívet.

M. occipitofrontalis – M. occipitalis - venter occipitalis :
a hajasfejbőrt hátrafelé húzza.

M. omohyoideus:
lefelé húzza a nyelvcsontot, és hátrafelé is hajlítja azt.

M. orbicularis oris:
a szájnyílást körkörösen körülfogja, az ajkakat zárja, illetve csücsöríti.

M. pectoralis major (nagy mellizom):
a távolított kart közelíti a törzshöz és előre húzza. A felemelt kart lefelé húzza. A felemelt és rögzített felső végtag mellett (pl. mászáskor) emeli a törzset.

M. scalenus anterior, m. scalenus medius:
a gerincoszlop nyaki szakaszához mint fix ponthoz képest emelik az első két bordát. A bordákhoz mint fix ponthoz képest a fejet oldalra hajtják és az arcot az ellentétes oldal felé fordítják.

Mm. splenii:
a fejet saját oldala felé fordítja (az arcot fölfelé is). A kétoldali izom egyidejű összehúzódása a fejet hátrafelé hajlítja, nyugalmi helyzetben pedig rögzíti.

M. sternocleidomastoideus - (fejbiccentő izom):
A fejet csak akkor hajlítja, biccenti előre a két izom, ha az arc már előre süllyedt.

M. sternohyoideus:
lefelé húzza a nyelvcsontot és ezzel a gégét is nyeléskor.

M. temporalis:
az állkapcsot felfelé és hátrafelé húzza.

M. trapezius (csuklyás izom):
a vállat és a fejet mozgatja, közelítve a lapockát a gerincoszlophoz. Függeszkedéskor alsó rostjai a törzset emelik.

Mm.zygomatici – m. zygomaticus major - zygomaticus minor:


Mzygomaticus minor:
emeli a felső ajkat.

Platysma (nyaki bőrizom):
lefelé húzza a szájzugot és az áll bőrét, megfeszíti a nyak bőrét.


Kattintson a képre!


A test izmai elölnézetből

M. abductor pollicis brevis: a hüvelykujjat eltávolítja a többi ujjtól.

M. abductor pollicis longus: a hüvelykujjat távolítja és előrehúzza.

M. adductor longus – hosszú combközelítő izom:
együttműködik a nagy combközelítő izommal.

M. adductor magnus – nagy combközelítő izom:
a combot közelíti és befelé forgatja.

M. biceps brachii kétfejű karizom:
az alkart a kar felé hajlítja.

M. brachialis – karizom: segíti a kétfejű karizmot az alkar hajlításában.

M. brachioradialis: az alkat a kar felé hajlítja és „ tisztelgő helyzetbe” állítja.

M. coracobrachialis – hollócsőr-karizom:
a kart emeli, a távolított kart a törzshöz közelíti, előre és befelé mozdítja.

M. deltoideus – deltaizom: a kart vízszintes helyzetbe emeli.

M. depressor anguli oris: a szájzugot és az alsó ajkat lefelé és kifelé húzza.

M. extensor carpi radialis brevis: setíti a m. extensor carpi radialis longus-t.

M. extensor carpi radialis longus: a második kéztőcsontot a kéztő felé, ezt pedig az alkar felé feszíti, a kezet az orsócsont felé hajlítja.

M. extensor digitorium longus:
feszíti és szétterpeszti a ujjait.

M. flexorcarpi radialis: a kéztőt az alkar felé hajlítja , és az orsócsont irányába húzza.

M. gastrocnemius – caput mediale:

M. iliacus:
a nagy horpaszizommal együtt a medence felé hajlítja a combot, ugyanakkor közelíti és kifelé forgatja.

M. obliquus externus abdominis – külső ferde hasizom: előre hajlítja a törzset.

M. occipitiofrontalis – venter frontalis:
a homlok bőrét haránt ráncokba szedi, és emeli a szemöldök ívet.

M orbicularis oris: a szájnyílást körkörösen körülfogja, az ajkakat zárja, illetve csücsöríti.

M. orbicularis oculi:
összehúzódásával zárja a szemrést.

M. palmaris longus – hosszú tenyérizom: a kezet az alkar felé hajlítja.

M. pectineus – fésűizom: a combot kifelé forgatja és közelíti.

M. pectoralis major – nagy mellizom:

M. psoas major – nagy horpaszizom:
A medence félé hajlítja a combot.

M. rectus femoris – egyenes combizom: a comb felé feszíti a lábszárat.

M. sartorius – szabóizom: a combot közelíti, hajlítja és kifelé forgatja, a lábszárat hajlítja és befelé forgatja.

M. serratus anterior – elülső fűrészizom: belégzés alatt emeli a bordákat.

M. soleus:

M. sternocleidomastoideus – fejbiccentő izom:


M. temporalis:

M. tibialis anterior:
a lábat feszíti.

M. trapezius – csuklyás izom:

M. triceps brachii – caput laterale – háromfejű karizom – külső fej:
az alkat feszíti.

M. triceps brachii – caput longum – háromfejű karizom – hosszú fej: az alkat feszíti.

M. triceps brachii – caput mediale – háromfejű karizom – belső fej:

M. vastus lateralis:
a m. rectus femoris-szal együttműködve feszíti a lábszárat.

M. vastus medialis: a m. rectus femoris-szal és a m. vestus lateralis-szal együttműködve a comb felé feszíti a lábszárat.


Kattintson a képre!

Izmok hátulnézetből

Galea aponeurotica – fejsisak:
összeköti a m. frontalist és a m. occipitalist, íly módon hozva létre a m. occipitofrontalist.

M. abductor pollicis longus:

M. adductor magnus – nagy combközelítő izom:

M. anconeus – kampóizom: az alkar járulékos feszítő izma a triceps mellett.

M. biceps femoris: - kétfejű combizom: a lábszárat a comb felé hajlítja, és behajlítás után kifelé forgatja.

M. brachioradialis:

M. deltoideus – deltaizom:

M. extensor carpi radialis brevis:

M. extensor carpi radialis longus:

M. extensor carpi ulnaris: a kezet az alkar felé feszíti, és eközben befelé forgatja.

M. flexor hallucis longus: hajlítja az egész lábat.

M. gastrocnemius – caput laterale és m. gastrocnemius – caput mediale: járáskor, lábujjhegyre álláskor emelik a sarokcsont gumóját, felemelve ily módon az alsó végtagot és a testet. A m. soleus-szal együtt a járás szempontjából alapvető jelentőségű izmok.

M. gluteus maximus – nagy farizom: mozgó végtagnál a combot hátrafelé húzza és kifelé forgatja. Fontos szerepet játszik az egyenes járásban és az egyensúly megtartásában.

M. gluteus medius – középső farizom:
az egész izom összehúzódása a combot távolítja. Járás során együttműködik a nagy farizommal.

M. gracilis: a combokat egymáshoz közelíti, a lábszárat enyhén hajlítja és kissé befelé forgatja.

M. infraspinatus – tövis alatti izom: a karcsontot kifelé forgatja.

Mm. interossei dorsales – kézháti csontközi izmok: az ujjakat szétterpesztik.

M. latissimus dorsi – széles hátizom:
a felemelt kart hátrafelé és lefelé húzza. A kart a hát mögé viszi és befelé forgatja.

M. levator scapulae – lapockaemelő izom


M. obliquus externus abdominis – külső ferde hasizom

M. occipitofrontalis – venter occipitalis


M. peroneus brevis – rövid szárkapcsi izom:
a hosszú szárkapcsi izommal együtt a lábat hajlítja és a külső lábszélt emeli.

M. semimembranosus: rögzített medence esetén a comb felé hajlítja a lábszárat és kissé befelé forgatja, ha a comb rögzített helyzetű, feszíti a medencét.

M. semitendinosus:
hajlítja és befelé forgatja a lábszárat.

M. soleus:
a járásban van fontos szerepe.

M. sternocleidomastoideus –fejbiccentő izom: együttműködik a tövis alatti izommal a karcsont kifelé forgatásában.

M. trapezius – csuklyás izom: felső rostjai emelik és befelé húzzák a vállat, alsó rostjai a lapockát közelítik a gerincoszlophoz.

M. triceps brachii –caput laterale – háromfejű karizom – külső fej: a háromfejű karizom hosszú fejének működését segítve fejti ki hatását.

M. triceps brachii – caput longum – hármfejű karizom – hosszú fej: a belső és külső fejjel együtt alkotja a háromfejű karizmot, emely az alkat feszíti.

M. triceps brachii – caput mediale – háromfejű karizom – belső fej:
a háromfejű karizom hosszú és külső fejének működését segítve fejti ki hatását.


Kattintson a képre! 
Egyéb információk
Nagyker. partnerek
Munkatársakat keresünk!
Bannercsere
Link regisztráció
Hajhullás ellen
Advertisment:
Vásárlói vélemények
Szemölcs, tyúkszem
Reuma ellen
Advertisment:
DR. IMMUN hajkúra
Advertisment: